Våra tjänster

Helhetslösning inom flera områden

Vi utför flera olika typer av arbeten under olika företag. Företagen är ELAB, Infrateknik och Schakt och transport.

ELAB

Elinstallationer

Vi har mångårig erfarenhet av elinstallationer. Vi utför alla förekommande arbeten inom el.

Elnätsarbeten

Gatubelysning

Infrateknik

Fiber

Vi blåser stam och serviser med egen utrustning med hög kapacitet.

Larm- och passagesystem

Vi installerar larm- och passagesystem.

Datanät och tele

Datanät etc. Vi har en bred kunskap vad gäller starkströmsarbeten, datanät, fiber, telefon, antenn.

Schakt och transport

Grävning

Vi kan numera erbjuda möjligheten att utföra kabelgrävning med egna maskiner. Detta gör att du som kund kan känna dig trygg med en totalentreprenad från markkabel till färdig installation.

Lastbilstransporter

Dumperkörning

TMA-körning