Hoppa till innehåll

Miljö och kvalité

Kvalitetssystem

Elektrikerna i Falun AB´s kvalitetspolicy är baserad på en väletablerad tradition av produkter av högsta kvalitet och en strävan att vara teknologiskt ledande. Vår kvalitetspolicy innehåller följande huvudpunkter.

  • Våra installationer och vår service skall karaktäriseras av hög kvalitet. Kundernas uppfattning om våra installationer och vår service utgör grunden för vår konkurrenskraft, lönsamhet och utveckling.
  • Alla inom företaget har del i ansvaret för kvalitet. Alla anställda vid Elektrikerna i Falun AB – utan undantag – är delaktiga i ansvaret för kvalitet. Hög kvalitet kan endast uppnås genom effektivt internt lagarbete.
  • Vi skall tillfredsställa våra kunders behov och överträffa deras förväntningar. Kundernas behov och förväntningar är avgörande för vårt företags allmänna inriktning. Genom att överträffa deras förväntningar förbättrar vi vår konkurrenskraft.
  • Nyckeln till kundernas förtroende är ständig och oavbruten förbättring. Vi skall leva upp till vårt goda rykte för hög kvalitet och genom tillämpning av internationella standarder och val av teknologiskt ledande komponenter uppnå kontinuerlig förbättring.

Miljöpolicy

Elektrikerna i Falun AB skall genom att aktivt integrera miljöfrågor i hela sin verksamhet, bidra till en bättre livsmiljö för de anställda, för företagets kunder, för samhället och naturen. Genom en aktiv ledning skall företagets anställda motiveras att som en naturlig del i arbetet beakta miljöfrågor i sitt dagliga arbete och på sin fritid. Alla typer av verksamheter inom företaget skall belysas och strävan skall vara att ständigt förbättra företagets verksamhet vad det gäller påverkan av miljön på lång och kort sikt liksom de anställdas trivsel och säkerhet i arbetet.

Gällande miljölagstiftningar skall följas, liksom all övrig lagstiftning som branschen har att rätta sig efter för att skapa säkra och effektiva eltekniska anläggningar för våra kunder. Miljöarbetet bedrivs i tre huvudområden.

  • Företagets miljöpåverkan. Detta omfattar företagets drift i form av anläggningar transporter och arbetsplatser.
  • Företagets arbetsmiljö. Detta omfattar företagets fasta driftsenheter, arbetsplatser i form av entreprenader och löpande servicearbeten.
  • Produkternas miljöpåverkan. Detta omfattar de installationer som företaget utför, ingående produkter samt hur arbetet utförs. Företagets engagemang inom miljöarbetet skall präglas av öppenhet och kunna redovisas för våra kunder. Samtliga anställda skall kunna delge intressenter företagets miljöpolicy. Leverantörer och samarbetspartner skall informeras om företagets miljöarbete och bidra till att vi uppfyller ställda miljökrav.