Kvalitetssystem

Elektrikerna i Falun AB´s kvalitetspolicy är baserad på en väletablerad tradition av produkter av högsta kvalitet och en strävan att vara teknologiskt ledande. Vår kvalitetspolicy innehåller följande huvudpunkter.

  • Våra installationer och vår service skall karaktäriseras av hög kvalitet. Kundernas uppfattning om våra installationer och vår service utgör grunden för vår konkurrenskraft, lönsamhet och utveckling.
  • Alla inom företaget har del i ansvaret för kvalitet. Alla anställda vid Elektrikerna i Falun AB – utan undantag – är delaktiga i ansvaret för kvalitet. Hög kvalitet kan endast uppnås genom effektivt internt lagarbete.
  • Vi skall tillfredställa våra kunders behov och överträffa deras förväntningar. Kundernas behov och förväntningar är avgörande för vårt företags allmänna inriktning. Genom att överträffa deras förväntningar förbättrar vi vår konkurrenskraft.
  • Nyckeln till kundernas förtroende är ständig och oavbruten förbättring. Vi skall leva upp till vårt goda rykte för hög kvalitet och genom tillämpning av internationella standarder och val av teknologiskt ledande komponenter uppnå kontinuerlig förbättring.

Elektrikerna i Falun AB
Henrik Steen / VD